Start nu

Privacybeleid Tradecast B.V.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de online diensten van Tradecast TV die worden aangeboden door Tradecast B.V., gevestigd aan het Hanzeplein 11-27, 8017 JD Zwolle, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62230697. Dit beleid beschrijft welke gebruikersinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en bekeken op basis van het gebruik van de Applicatie van Tradecast TV. Tradecast B.V. streeft ernaar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de GDPR om te gaan met persoonlijke informatie.

Definities

Gebruiker: de bezoeker van de applicatie die gebruik maakt van de diensten die Tradecast B.V. via haar applicatie aanbiedt, zoals de registratie van een account.

Bezoeker: de bezoeker van de applicatie.

Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker, verwerkt door Tradecast B.V.

Applicatie: de online diensten van Tradecast B.V., geleverd door Tradecast B.V., zoals de website https://tradecast.tv en de online applicatie (app) Tradecast TV.

Welke gegevens verwerkt Tradecast B.V.?

Voor een optimaal gebruik van de website verwerkt Tradecast B.V. de volgende gegevens:

 • Applicatie Gebruikers- en Bezoekersgegevens
 • Bezoekersaantallen
 • Activiteiten van bezoeker binnen het platform
 • Eigenschappen van gebruikte apparaten en browsers
 • Voorkeuren van de gebruiker
 • Gespecificeerde interessegebieden
 • Verwijzend verkeer
 • Locatiegegevens
 • Communicatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot de betaling van onze diensten
 • Gegevens met betrekking tot uw account

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt om:

 • U de door u gevraagde informatie te geven. Rechtsgrondslag: uw toestemming en de legitieme belangen van Tradecast (wij streven naar een uitstekende dienstverlening)
 • U de door u gevraagde tv-platformdiensten te leveren. Wettelijke basis: uitvoering van een contract
 • U te informeren over andere beschikbare producten of diensten en u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst en legitieme belangen (marketing en uitstekende service)
 • U per e-mail of telefoon te contacteren om u te informeren over de producten en/of diensten van Tradecast B.V. Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen (marketing en uitstekende service)
 • U nieuwsbrieven en/of e-mails te sturen. Wettelijke basis: onze legitieme belangen. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrieven en e-mails via de afmeldknop
 • U te benaderen voor reviews over huidige diensten of mogelijke nieuwe diensten van Tradecast B.V. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst en onze legitieme belangen (beoordeling en verbetering van onze diensten)
 • Regel en communiceer met u over de betaling van onze diensten. Wettelijke basis: uitvoering van een overeenkomst en onze legitieme belangen (financiële belangen)
 • Voldoen aan wet- en regelgeving. Wettelijke basis: voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gebruiken indien nodig in gerechtelijke procedures etc. Rechtsgrond: onze gerechtvaardigde belangen van (om onze rechten te verdedigen bij een vordering of procedure)
 • Om inzicht te krijgen in het gedrag van Bezoekers van de website en de website beter af te stemmen op hun gedrag. Alle informatie over het gedrag van Bezoekers wordt geanonimiseerd.
 • Om uw persoonsgegevens door te geven aan andere commerciële organisaties zoals reclamebedrijven. Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen en uw toestemming

Bent u verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken?

Wij wijzen u erop dat u niet verplicht bent ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u ons echter niet de nodige persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij uw vragen niet kunnen beantwoorden of u niet van dienst kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voor de verwerkte persoonsgegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens betreffende de Gebruiker: 60 dagen na opzegging van de account
 • Gegevens betreffende reviews: 2 jaar of langer met uw toestemming (bijvoorbeeld als wij met uw toestemming een recensie op onze website plaatsen)
 • Gegevens betreffende claims etc: 1 jaar nadat een schikking is getroffen of een gerechtelijke procedure is beëindigd
 • Gegevens betreffende belastingadministratie: 7 jaar (belastingwetgeving)

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren dan hierboven genoemd.

Geven wij persoonsgegevens door aan andere organisaties?

Wij geven wel persoonsgegevens door aan de volgende organisaties als dat nodig is voor onze dienstverlening:

 • Belastingdienst
 • Onze ICT-leveranciers
 • Onze bank om de betaling van facturen te verwerken
 • Onze partners / andere bedrijven in onze groep als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om uw vragen te beantwoorden
 • Onze accountant
 • Juridische adviseurs

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld reclamebedrijven)

Geven wij persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EU?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties in landen buiten de EU. Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken worden binnen de EU opgeslagen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Tradecast B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan het zo goed mogelijk beveiligen van verwerkte Gebruikersgegevens.

Maken wij gebruik van cookies?

Tradecast B.V. maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om de instellingen van de Gebruiker/Bezoeker op te slaan, bijvoorbeeld om het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van Gebruikers en Bezoekers op de site te analyseren en de gebruikerservaring daarop af te stemmen. U kunt uw cookies verwijderen via de cookiebeheerfunctie van uw specifieke webbrowser.

Websites/webpagina’s van derden

De Tradecast TV Applicatie kan links naar websites en/of diensten van derden bevatten. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee links naar websites en/of diensten van derden worden gepresenteerd, is Tradecast B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Het is raadzaam de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om het volgende op te vragen:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • correctie van fouten: uw gegevens kunnen worden bekeken in uw unieke gebruikersprofiel, waar gebruikers toegang hebben tot en waar gebruikers hun persoonlijke informatie kunnen corrigeren.
 • wissing
 • beperking van de verwerking
 • uw persoonsgegevens ontvangen in een vorm die de overdraagbaarheid van gegevens vergemakkelijkt
 • indien de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht uw toestemming in te trekken. Dit kan ertoe leiden dat de account van de gebruiker wordt opgeheven indien wij door het intrekken van uw toestemming niet langer in staat zijn om uw diensten te leveren.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Volgens de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien contact met een Gegevensverwerker een onbevredigend resultaat heeft opgeleverd. De website van het College Bescherming Persoonsgegevens is te bezoeken op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Microsoft Clarity

Wij gebruiken Microsoft Clarity om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Microsoft Clarity is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden enz. Microsoft Clarity gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Microsoft Clarity slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Microsoft Clarity verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de de privacy statement van Microsoft Clarity.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid af en toe bijwerken. Het is daarom raadzaam deze Privacy Policy te raadplegen.

Contactgegevens

Vragen, verzoeken en opmerkingen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan info@tradecast.eu met als onderwerp “Privacybeleid Tradecast TV” of door een brief te sturen naar ons kantoor aan het Hanzeplein 11-27, 8017 JD Zwolle, Nederland onder vermelding van “Privacybeleid Tradecast TV”.

De e-mail met betrekking tot verzoeken dient de specifieke gebruiker en het bijbehorende e-mailadres van de gebruiker te vermelden.