Nieuw analytics menu

De afgelopen maanden kregen we van verschillende klanten het verzoek om een mogelijkheid te creëren om in één keer het datumbereik voor alle analytics gegevens in te stellen, in plaats van per analytics-veld (bijv. aantal weergaven, registraties, enzovoort).

Omdat dit vrijwel onmogelijk te realiseren was in het bestaande hoofddashboard, hebben we een nieuwe Analytics menuoptie geïntroduceerd in het zijmenu.

Dat menu bevat nu alle analytics-gegevens en stelt de gebruiker in staat om in één keer het datumbereik voor alle velden in te stellen:

Als gevolg daarvan zag het hoofddashboard er wat leeg uit en daarom zullen we op de vrijgekomen plekken links plaatsen naar belangrijke Tradecast Learn artikelen en naar deze release notes op de website. Misschien gaan we binnenkort nog meer leuke of nuttige zaken toevoegen, maar dat blijft nog een verrassing 😉

Premium Live Streams inplannen

Ver in de toekomst

Een tijdje geleden hebben we een optie toegevoegd aan de Premium Live stream planningsdialoog in de Admin waarmee je een live stream ver in de toekomst kunt inplannen zonder dat je een uur of zo voor de eigenlijke start moet inloggen om de RTMP entry point details op te halen.

Voortaan krijg je de RMTP details (Stream URL 1) onmiddellijk wanneer je de live stream inplant, zelfs al is het volgend jaar 😉

Zodra alle benodigde resources zijn aangemaakt (dus de Resource status is niet langer “SCHEDULED” maar “CREATED”) zullen de “echte” RTMP details ook worden getoond als Stream URL 2. Vanaf dat moment zullen zowel Stream URL 1 als 2 werken.

ZSM planning

Het tegenovergestelde van Future scheduling is ZSM scheduling, waarmee je, zoals de term al aangeeft, op zeer korte termijn een live stream kunt starten. Zoals u zich misschien herinnert, was de vroegste mogelijkheid om een Premium Live stream te starten 35 minuten in de toekomst. We erkenden dat dat in sommige gevallen een te lange periode was. Daarom hebben we een nieuwe optie geïntroduceerd om een nieuwe Premium Live stream zo snel mogelijk te plannen.

Na het selecteren van de Zo Snel Mogelijk optie verschijnt de volgende pop-up (engelstalige versie getoond):

Dit is slechts een waarschuwing dat, vanwege de aard van ZSM inplannen, er een situatie kan ontstaan waarbij de Live stream al actief is, maar nog niet op de voorkant van het kanaal wordt getoond. Dit wordt altijd automatisch opgelost na maximaal een paar minuten.

Wanneer je de ZSM optie hebt geselecteerd, zul je zien dat het Live stream “Van:” datum en tijd veld grijs is en dat het “Middelen beschikbaar vanaf:” dialoogvenster niet meer wordt getoond. Dit is logisch omdat beiden “ZSM” worden. De einddatum en -tijd van de livestream en de datum en tijd van publicatie moeten nog steeds worden ingevuld, zoals voorheen het geval was.

Eenmaal opgeslagen worden de bronnen aangemaakt en wordt de detailpagina getoond, inclusief de Stream URL 1 en 2, en is je livestream klaar voor gebruik.